Lieldienu radošās darbnīcas

Lieldienu noskaņās Skrindu dzimtas muzejs sadarbībā ar Vaboles pagasta bibliotēku, aicināja Vaboles vidusskolas pirmsskolas un sākumskolas skolēnus, kuri ir jau kļuvuši par regulāriem muzeja pasākumu  aktīviem apmeklētājiem,  uz radošajām Lieldienu darbnīcām. Nodarbību laikā bērni veidoja Lieldienu galda dekorus – cālīšus un krāsainas vistiņas. Pēc sagatavotajiem trafaretiem katram skolēnam tika dota iespēja brīvi izpausties radošajā procesā. Paldies par atsaucību skolotājām Benitai Jukšai, Zitai Kizilovai, Ivetai Skrindai un  Inārai Podniecei!