Pakalpojumi

Ekskursija „Krucifiksu ceļš”
(pieaugušajiem)
• Ekskursijas sākums Skrindu dzimtas muzejā, kur apmeklētāji iepazīstas ar muzeja darba aktivitātēm un noklausās stāstījumu par katolisko tradīciju nozīmīgumu katoļu cilvēka dzīvē (10 min.)
• Videofilmas „Krucifiksu ceļš ”noskatīšanās (15 min.)
• Īss stāstījums par dziedājumiem pie ciemu krustiem maija mēnesī, šodienas situācijas raksturojums un iepazīšanās ar fotoizstādi muzejā, kur skatāms 31 krucifikss (5 min.)
• Pie ciemu krustiem dziedāto dziesmu audioieraksta noklausīšanās. Diskā apkopotas 12 garīga satura dziesmas (5-30 min., pēc izvēles)
• Izbraukuma ekskursija (pēc pieteikuma) un piedalīšanās dziedājumā pie krucifiksa kādā no sādžām (15-20 min.) .Tikai maija mēnesī.
(skolēniem: 5.-12.kl.)
• Īss stāstījums un ekskursija muzejā (5-10 min.)
• Fotoizstādes „Krucifiksi Vaboles pagastā ” apskats un īss stāstījums.
• Videofilmas „Krucifiksu ceļš ”noskatīšanās, diskusija par filmā redzēto (15 min.)
• Radošas aktivitātes: krustvārdu mīklu risināšana, attēlu salikšana un zīmēšana(10 -20 min.)

Tematiska izbraukuma ekskursija “Pie seno amatu meistariem”
• Tikšanās ar audēju Daci Teivāni un iepazīšanās ar austo jostu izstādi.
• Saruna muzejā pie lielā saimes galda un tējas baudīšana.
• Ciemos pie kokamatnieka Vara Vilcāna un radošas aktivitātes.
• Iepazīšanās ar bišu dravas saimniecēm un medus degustācija.

Tematiskā ekskursija muzejā „Gaismas ceļš”
• Stāstījums par Vaboles pagasta vēsturi un cilvēkiem, kuru vārdā nosaukts muzejs Vabolē.
• Īsfilmas „Skrindu dzimtas muzejs ” noskatīšanās (14 min.)
• Iepazīšanās ar ekspozīciju „Atvērts logs – gaismas ceļš”. Apmeklētājiem informācija ir apkopota un skatāma 6 logos – vitrīnās, kur caur brāļu Skrindu atziņām par izglītību, kultūru un tradīcijām ir atspoguļots stāstījums par Latgales novada kultūrvēsturi ( 15 min.)
• Iepazīšanās ar jaunākajām izstādēm muzejā un videofilmu „Krucifiksu ceļš” , „Maizes ceļš”, „Kāzu muzikanti Latgalē”, „Seno arodu meistari – alus darītāji Vabolē” , „Audējas Vabolē”, „Ūdensdzirnavas un dzirnavnieku stāsti Latgalē”, „Muna sāta-muna dzeive” (pēc izvēles) noskatīšanās .

Dokumentālo videoierakstu demonstrējumi
“Maizes ceļš”
“Alus darītāji Vaboles pagastā”
“Kāzu muzikanti Latgalē”
“Ieklausies, ar tevi runā lietas un priekšmeti”
“Audējas Vaboles pagastā”
“Ūdensdzirnavas Latgalē un to stāsti”
“Krucifiksu ceļš”
“Skrindu dzimtas muzeja stāsts”
“Gaismas ceļš’
”Muna sāta – muna dzeive”

Audioieraksti
“Psalmu dziedājumi”
“Maija dziedājumi”

Tematiska kāzu programma (pēc pieteikuma)
Tematiskā ekskursija un radošās aktivitātes muzejā.
Iepazīšanās ar seno amatu prasmēm.
Tikšanās ar kāzu muzikantiem.