Misija

Caur brāļu Skrindu ieguldījumu savas tautas izglītošanā sniegt ieskatu Latgales kultūrvēsturē, izceļot latgaliešu valodas un katolicisma tradīciju nozīmīgumu Latgales kultūras dzīvē. Apzināt kultūrvēsturisko mantojumu, dokumentēt kultūras dzīves, darba un sadzīves tradīcijas Augšdaugavas novadā (Vaboles, Līksnas, Kalupes un Nīcgales pagastos).