Komunistiskā genocīda upurus pieminot

‘’Ir nepieciešams katram zināt savas saknes. Tas ir tas spēks. Tanī apzināšanā ir ticība, ka visgrūtākos, vissmagākos laikos, kad pār zemi nāk ļaunums, mūs var iznīcināt simtiem un tūkstošiem, bet saknes dzīs asnus. Mēs dzīvosim! Šai apziņai jābūt katram, lai redzam, cik mums stiprs, dziļš pamats. Tā ir mūsu nemirstība. Mūs nekāds ļaunums nevar iznīcināt. ‘’’  ((Citāts: Melānija Vanaga (1989. gads. Latvijas Televīzijas raidījums “Es esmu jūsu vidū)

    2017.gada 23.martā Skrindu dzimtas muzejs aicināja uz kopīgu tikšanos Vaboles pagastā dzīvojošos ”Sibīrijas bērnus”: Silvu – Veroniku Linarti, Zentu Motivāni, Vitoldu Motivānu un Glikēriju Mukāni, lai kopā pie lielā saimes galda dalītos atmiņās par piedzīvoto laiku tālajā Sibīrijā. Vaboles vidusskolas skolēni un skolotāji ar interesi ieklausījās stāstos un skaudrajās atmiņās par laiku, kad Latvijas teritoriju okupēja Padomju Savienība un tika realizēta masveida Baltijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un tās attālākajiem reģioniem. Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza uzrunā aicināja jauno paaudzi ieklausīties represēto gūtajās dzīves atziņās un godināja izsūtītos. Dienas gaitā Skrindu dzimtas muzeja speciālisti un Vaboles pagasta represētie devās izbraukumā uz Špoģu vidusskolu, lai tur novadītu vēstures stundu un kopā ar Višķu pagasta represētajiem dalītos atmiņās un stāstos par piedzīvoto Sibīrijā. Špoģu vidusskolas kolektīvs bija parūpējies par sirsnīgu uzņemšanu – skolas direktors J.Belkovskis uzrunāja pasākuma dalībniekus un godināja represētos. Klātesošie ieklausījās Skrindu dzimtas muzeja vecākās speciālistes I.Ozoliņas prezentācijā ‘’25.marts – komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena’’ un Špoģu vidusskolas skolēnu sagatavotajos priekšnesumos.

   Pēc skolas apmeklējuma Vaboles pagasta represētie devās iepazīt Daugavpils cietoksni un Marka Rotko mākslas centru.

   Paldies par sadarbību un atbalstu, godinot ‘’Sibīrijas bērnus’’, Daugavpils novada Kultūras pārvaldei, Vaboles pagasta pārvaldei, Špoģu vidusskolai un tās direktoram Jānim Belkovskim, Višķu pagasta pārvaldei, Daugavpils Marko Rotko māksla centram un M.Čačkam!

Rakstu sagatavoja: Skrindu dzimtas muzeja speciālisti