Mākslas dienas Vabolē

Jau 14.gadu pēc kārtas Skrindu dzimtas muzejs sadarbībā ar Vaboles vidusskolu organizē Mākslas dienu aktivitātes Vabolē. Šī gada Mākslas dienu tēma bija ”Mandalas”. Kas ir mandala, kā tā top – par to visu stāstīja un ar mums kopā radoši darbojās māksliniece  Ingrīda Kokina (Līksnas pagasts). Vaboles vidusskolas 5. – 9. klašu skolēniem bija ekskluzīva iespēja darboties savās vizuālās mākslas mācību stundās kopā ar  mākslinieci un apgūt mandalas zīmēšanas prasmi.

Plkst. 13.00 visi interesenti tika aicināti uz tikšanos ar mākslinieci Skrindu dzimtas muzejā. Vislielāko prieku tas sagādāja pirmsskolas un sākumskolas skolēniem un skolotājiem. Gatavojoties Mākslas dienām, skolēni jau iepriekšējā nedēļā bija zīmējuši un krāsojuši savas mandalas, kuras ņēma līdzi dodoties uz Mākslas dienām muzejā, lai kopīgi izveidotu mākslas darbu izstādi. Šeit arī skolotājiem bija interesanti apskatīt mākslinieces I.Kokinas darbu izstādi un uzzināt mandalas tapšanas noslēpumus.

Pagalmā pie muzeja ēkas jaunie mākslinieki sevi varēja radoši izpaust arī mandalas zīmējumos uz asfalta. Pēc čaklas darbošanās, visi tika cienāti ar tēju un cepumiem.

Paldies par atsaucību Vaboles vidusskolas direktorei E. Skrupskai, skolotājām I. Rušeniecei, B. Jukšai, I. Lazdānei, Z. Kizilovai, I. Skrindai un I. Podniecei!

Mākslas dienu pasākums notika sadarbībā ar Vaboles pagasta bibliotēku (vad. I. Meijere).

Paldies par atbalstu Daugavpils novada Kultūras pārvaldei un Vaboles pagasta pārvaldei!