Virtuālā izstāde ”Gaismas ķermeņi”

Wysi lai pricojas, wysi lai sauc:
”Pawasars atnese prīcas mums daudz!”
Zōlite zalioj un yudesninš skrīn…
Wyss nyu nu timsibas da GAISMAI līn.
(”Drywa”, 1909.)
 
Tumšajos un aukstajos gada mēnešos, gaisma un siltums ikvienā no mums rada siltuma un komforta izjūtas. Kopš cilvēces pirmsākumiem apgaismojums ir būtisks priekšnosacījums attīstībai. Attīstoties apgaismojumam līdzās vienmēr bijuši arī dažādi tehniski atklājumi.
Jau izsenis pirmās apgaismošanai domātās ierīces tika veidotas tā, lai tajā varētu ērti ievietot vielas (sveces, eļļas, skali), kuras sadegot rada gaismu un siltumu. Paši apgaismošanas rīki lielākai drošības sajūtai tika izgatavoti no dažādiem metāliem vai keramikas, retāk – no koka. Daudzveidīgākā apgaismošanas priekšmetu grupa ir svečturi.
Virtuālajā izstādē skatāmi gan sadzīvē un reliģiskajos rituālos izmantojamie gaismas ķermeņi, gan arī lampas un svečturi no 19.gs. Vaboles muižas.