Muzejpedagoģiskās programmas

1. „Maizes ceļš”- nodarbība dažāda vecuma skolēniem ( sākot no 5 gadu vecuma).
Nodarbības palīdz izprast, kas ir maize, kā tā top un kāda ir tās nozīme cilvēka dzīvē.
• Tiek sniegta neliela informācija par maizi.
• Videofilmas „Maizes ceļš” noskatīšanās.
• Ticējumi un mīklas par maizi.
• Sarunas ar muzeja tēlu runci Druvi un atraktīva darbošanās.

2. ”Gaismas ceļš”- nodarbība 5.-12.kl. skolēniem.
Muzeja stunda stiprina izpratni par kultūras vērtībām savā pagastā, novadā un rosina interesi par Latgales tautas atmodas darbinieku brāļu Skrindu  darba nozīmīgumu Latgales kultūrvēsturē. 
• Iepazīšanās ar ekspozīciju Skrindu dzimtas muzejā.
• Ar videoierakstu un dažādu citu informatīvo materiālu palīdzību tiek dota iespēja izprast brāļu Skrindu darba nozīmīgumu Latgales kultūrvēsturē
• Atraktīva darbošanās un diskusija par redzēto pie lielā saimes galda.
• Papildinformācijai tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar jaunākajām izstādēm muzejā un videofilmu „Krucifiksu ceļš” , „Maizes ceļš”, „Kāzu muzikanti Latgalē”, „Seno arodu meistari – alus darītāji Vabolē” , „Audējas Vabolē”, „Ūdensdzirnavas un dzirnavnieku stāsti Latgalē”, „Muna sāta-muna dzeive” noskatīšanās pēc izvēles.

3. “Priekšmetu stāsti” nodarbība 5.-9.kl. skolēniem.
• Īsa ekskursija gida vadībā pa muzeju, iepazīšanās par muzeja priekšmetiem un priekšmetu stāstiem.
• Esi vērīgs un pēc dotā plāna atrodi priekšmetus muzejā un iepazīsti to stāstus.
• Jautājumu un atbilžu spēle zīmējumos kopā ar muzeja tēlu runci Druvi.
4.”Kas muzejam vēderā” nodarbība 1.-5.kl. skolēniem.
• Pirmie soļi muzejā un iepazīšanās ar muzeja darbu.
• Saruna par to, kas ir muzejs, ko muzejos dara muzeja speciālisti un apmeklētāji.
• Radošas aktivitātes.

5. “Vēstures avota “Drywa” analīze’’ nodarbība 7.-9.kl. skolēniem.
• Iepazīšanās ar muzeja ekspozīciju un avīzi “Drywa”.
• Darbs grupās, lomu spēles.
• Grupu darba prezentēšana, diskusijas.
• Spēle “Ja arheologs”, diskusijas.

6. ‘’Latvijas skolas soma’’ bērniem un jauniešiem

 

  • “Gaismas ceļš”

 

Atsevišķi tiek piedāvāta programma 5.-9.kl. (40 min.) un 9.-12.kl. (40-50 min.) skolēniem.

Mērķis: stiprināt izpratni par kultūras vērtībām Latvijā un Latgalē; rosināt interesi par Latgales tautas atmodas darbinieku brāļu Skrindu  darba nozīmīgumu Latgales kultūrvēsturē.

Stāsts par brāļu Skrindu radošo darbību 20.gs. sākumā (ieskats Skrindu dzimtas muzeja svarīgākajās aktivitātēs, video ierakstu demonstrējumi).

Avīzes „Drywa” loma tautas izglītošanā, radošas aktivitātes.

 

  • ”Maizīt, mana bagātā”

 

Nodarbība palīdzēs izprast kas ir maize, kā tā top un kāda ir tās nozīme cilvēka dzīvē. Interesenti varēs iepazīties ar maizes cepšanas tradīcijām Latgalē (videofilma un stāstījums) un uzzināt daudz jauna un vērtīga par garīgās maizes nozīmi cilvēka dzīvē. Programmas noslēgumā dažādu maizes izstrādājumu degustācija. 

Nodarbības ilgums: 60 min

 

  • ”Vakariešona munā ustobā” (vakarēšana manā istabā)

 

Programmas norises laikā brīvā atmosfērā var atsaukt atmiņā sen aizmirstus amatus un arodus, kad kopā sanāk visa ģimene.  Kopā tiek darīti dažādi darbi, uzposta māja, gatavota maltīte un klāts galds. Stāsti un nostāsti, ticējumi un mīklu minēšana. Filmu skatīšanās un radošas aktivitātes. Tas viss kopā ir kā viens stāsts, kuru  palīdzēs izstāstīt muzeja speciālisti.
Iespējams arī nogaršot svaigi ceptu maizi.

Nodarbības ilgums: 90 min