Muzejpedagoģiskās programmas

1. „Maizes ceļš”- nodarbība dažāda vecuma skolēniem ( sākot no 5 gadu vecuma).
Nodarbības palīdz izprast, kas ir maize, kā tā top un kāda ir tās nozīme cilvēka dzīvē.
• Tiek sniegta neliela informācija par maizi
• Videofilmas „Maizes ceļš” noskatīšanās
• Ticējumi un mīklas par maizi
• Sarunas ar muzeja tēlu runci Druvi un atraktīva darbošanās

2. ”Gaismas ceļš”- nodarbība 5.-12.kl. skolēniem.
Muzeja stunda stiprina izpratni par kultūras vērtībām savā pagastā, novadā un ieskicē mūsu novadnieku- brāļu Skrindu ieguldītā darba nozīmīgumu Latgales kultūrvēsturē.
• Iepazīšanās ar ekspozīciju Skrindu dzimtas muzejā
• Ar videoierakstu un dažādu citu informatīvo materiālu palīdzību tiek dota iespēja izprast brāļu Skrindu darba nozīmīgumu Latgales kultūrvēsturē
• Atraktīva darbošanās un diskusija par redzēto pie lielā saimes galda
• Papildinformācijai tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar jaunākajām izstādēm muzejā un videofilmu „Krucifiksu ceļš” , „Maizes ceļš”, „Kāzu muzikanti Latgalē”, „Seno arodu meistari – alus darītāji Vabolē” , „Audējas Vabolē”, „Ūdensdzirnavas un dzirnavnieku stāsti Latgalē”, „Muna sāta-muna dzeive” noskatīšanās pēc izvēles.

3. “Priekšmetu stāsti” nodarbība 5.-9.kl. skolēniem.
• Īsa ekskursija gida vadībā pa muzeju, iepazīšanās par muzeja priekšmetiem un priekšmetu stāstiem.
• Esi vērīgs un pēc dotā plāna atrodi priekšmetus muzejā un iepazīsti to stāstus.
• Jautājumu un atbilžu spēle zīmējumos kopā ar muzeja tēlu runci Druvi.
4.”Kas muzejam vēderā” nodarbība 1.-5.kl. skolēniem.
• Pirmie soļi muzejā un iepazīšanās ar muzeja darbu.
• Saruna par to, kas ir muzejs, ko muzejos dara muzeja speciālisti un apmeklētāji.
• Radošas aktivitātes.

5. “Vēstures avota “Drywa” analīze’’ nodarbība 7.-9.kl. skolēniem.
• Iepazīšanās ar muzeja ekspozīciju un avīzi “Drywa”.
• Darbs grupās, lomu spēles.
• Grupu darba prezentēšana, diskusijas.
• Spēle “Ja arheologs”, diskusijas.