Starptautiskā konferencē Skrindu dzimtas muzejā analizēs Latgales pirmās atmodas darbinieku devumu Latvijas valstiskuma izveidē

2017. gada 9.- 10. novembrī Daugavpils novadā, Vabolē, Skrindu dzimtas muzejā notiks starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Latgales pirmās atmodas darbinieku devums Latgales virzībā uz Latvijas valstiskumu”. Konference norisināsies Latvijas valsts simtgades un Latgales kongresa simtgades programmu ietvarā, lai godinātu valsts dibinātājus un pieminētu notikumus, kas bijuši būtiski Latvijas valsts izveidi.

Dalība konferencē bezmaksas. Reģistrēties šeit.

Konferences zinātnisko tēmu loks sniegs iespēju izzināt Latvijas valstiskuma veidošanās ceļus no lokālās vides skatu punkta, kur atmiņa cauri kopienas cilvēku stāstiem, ģimenes albumiem glabājas noturīgāk, kur vēstures un kultūras mantojumam mūsdienās ir ciešāka sasaiste ar norisēm vietējās sabiedrības dzīvē.

Konferences laikā notiks Latgales Kultūrvēstures muzeja Latgales kongresa simtgades ceļojošās izstādes „Pāri slieksnim” atklāšana Vaboles kultūras namā.

Daugavpils novada kultūrvide glabā atmiņas par īpaši nozīmīgām personībām, kuru domām un darbiem bija izcila nozīme ar valsts veidošanos saistītos notikumos. Dzejnieka  Raiņa, Latgales apgaismotāju brāļu Skrindu  un kooperācijas darbinieka Viļa Siliņa  dzīves  ceļi  šeit ir krustojušies, izceļot  vēstures  dinamisko  gaitu šķietami  mazās teritorijās  un piepildot mūsu kopējās atmiņas telpu.

Pirmie Latgales tautas atmodas darbinieki – brāļi Benedikts (1868-1947), Kazimirs (1875-1919) un Antons (1881-1918) Skrindas dzimuši Līksnas pagastā (tagad Vaboles pagasts) Liepas Mukānos.

Kooperators, Latgales kooperācijas kustības pamatlicējs, Latvijas Tautas bankas padomes loceklis,
publicists, žurnāla „Kopdarbība” redaktors Vilis Siliņš (1874- 1935) saimniekojis Randenes muižā Kalkūnes pagastā V.Siliņa dienasgrāmatās bieži minēts Rainis. Arī Rainis vairākkārt atmiņās pieminējis V.Siliņu.  Viļa Siliņa 45.dzimšanas dienas sakarā Rainis iesūtīja žurnālam „Kopdarbība” atmiņas par jubilāru. Tajās ir aprakstīta Raiņa un Aspazijas ciemošanās pie Siliņa 1905. gada nogalē un došanās trimdā 1906. gada sākumā no Kalkūnu stacijas, satikšanās Cīrihē, sarakste un tikšanās Randenē 1926. gadā.

Konferences dalībnieki apmeklēs Daugavpils Raiņa 6.vidusskolu, Raiņa māju Berķenelē, noliks ziedus Viļa Siliņa atdusas vietā Berķeneles kapsētā.

Konferenci rīko Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Skrindu dzimtas muzejs sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju.

 

 

 

„LATGALES PIRMĀS ATMODAS DARBINIEKU DEVUMS LATGALES VIRZĪBĀ UZ LATVIJAS VALSTISKUMU”

KONFERENCES PROGRAMMA

Ceturtdiena, 9. novembris

10.00 – 11.00 Pulcēšanās, reģistrācija

11.00 – 13.30 Konferences atklāšana. Plenārsēde.

Henrihs Soms, Daugavpils Universitātes asoc. prof.,Dr.hist.,Latgales Pētniecības institūta direktors

Daugavpiliešu aktivitātes 1917. gada Latgales kongresa kontekstā.

Dmitrijs Artjomovs, Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes vikārs, Daugavpils Universitātes  doktorands

Ieskats Benedikta Skrindas (1868-1947) dzīves gājumā: bez viņa nebūtu  Brāļu Skrindu

Lidija Leikuma, Dr.philol., Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultāte, baltu valodniecības katedras vadītāja

Aleksejs Andronovs,Dr.philol.,Sanktpēterburgas Valsts universitātes Filologijas fakultātes Vispārīgās valodniecības katedras baltistikas nodaļas vadītājs.

Bruoli Skryndys i Sibirs

Gundega Grīnuma, literatūrzinātniece. Vilis Siliņš un Rainis, viņu sadarbība

Kaspars Strods, Latgales Kultūrvēstures muzejs, eksperts kultūrvēstures jautājumos

Latgales kongresa simtgades tematiskās izstādes „Pāri slieksnim“ koncepcija, izstādes atklāšana.

13.30 – 14.10 Pusdienas

14.10 – 15.00 Ziņojumi

Mārtiņš Boiko, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors      

Par katolicisma un Latgales tautiskuma attiecībām atmodas kontekstā  

Valentīns Lukasevičs , Dr.philol., Daugavpils Universitātes docents

Leiksnys Pīters Migliniks

Arnis Slobožanins, mūziķis, Mg. paed.

  1. Kempa un F. Trasuna viedokļu sadursmes rekonstrukcija audiovizuālā formātā – idejas emocionālā bāze, darba process un raksturojums.

16.20 Viesošanās Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā un Raiņa mājā Berķenelē

Anna Briška, Daugavpils novada kultūras centra folkloras kopas ‘’Dyrbyni’’ vadītāja

Stāsts par Antona Skrindas (1881-1918) folkloras vākumu

 

 

Piektdiena, 10. novembris

10.00 – 13.00 Konferences ziņojumi

Rinalds Stankevičs, MIC, Viļānu, Romas katoļu baznīcas prāvests; Viļānu sv. Alberta Lielā mariāņu klostera priekšnieks.

Ieskats prāvesta Benedikta Skrindas (1868-1947)  dienasgrāmatā

Vladislavs Malahovskis, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, asoc.prof., Dr.hist.

Francis Trasuns kā politiķis

Solvita Brūvere, Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece

Rainis. Latgale

Ināra Mihaloviča, Atašienes brāļu Skrindu vidusskolas latviešu valodas skolotāja

Brāļi Skrindas un Atašiene

Iveta Vasitova, Daugavpils Raiņa 6 vidusskolas latviešu valodas skolotāja

Raiņa garīgais mantojums skolēnu patriotiskajā audzināšanā

Raimonds Krasinskis, NBS  majors, kapelāns

Latgaliešu valodas pielietojums šodien

Anna Lazdāne, Skrindu dzimtas muzeja direktore

Brāļi Skrindas un viņu loma tautas izglītošanā. Iepazīšanās ar Skrindu dzimtas muzeja ekspozīciju “Atvērts logs – gaismas ceļš”

Konferences norises vieta: Daugavpils novads, Vaboles pagasts, Vaboles kultūras nams

Konferences darba valodas: latviešu, latgaliešu, angļu, krievu, vajadzības gadījumā nodrošinot tulkojumu

Referāta ilgums – 30 min., ziņojums – 20 min., diskusijām – līdz 5 min.

Sagatavoja:
Ināra Mukāne
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja
tālr. 29191840