Iznācis atkārtots A.Skrindas ”KUKLE” izdevums

2017.gada 9.- 10. novembrī Daugavpils novadā, Vabolē, Skrindu dzimtas muzejā notika starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Latgales pirmās atmodas darbinieku devums Latgales virzībā uz Latvijas valstiskumu”. Konference norisinājās Latvijas valsts simtgades un Latgales kongresa simtgades programmu ietvarā, lai godinātu valsts dibinātājus un pieminētu notikumus, kas bijuši būtiski Latvijas valsts izveidē.

Konferenci rīkoja Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Skrindu dzimtas muzejs sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju.

Ar NBS majora, kapelāna Raimonda Krasinska finansiālo atbalstu atkārtoti tika izdota A. Skrinda 1914.gadā apkopotā dzejoļu krājuma “KUKLE” faksimilizdevums un brošūra “BRŌĻU SKRINDU DZEIVE UN DARBEIBA”. Dzejoļu krājumu un brošūru saņēma visi konferences dalībnieki, apmeklētājiem tas ir pieejams arī Skrindu dzimtas muzejā.