Muzeja krājuma papildināšana 2019.gadā

Muzeja krājums un muzeja kolekcija – muzeja darba avots. “Muzeja pienākums ir izveidot, saglabāt un pilnveidot savu krājumu, dodot ieguldījumu dabas, kultūras un zinātnes mantojuma saglabāšanā” (ICOM Ētikas kodekss, 2006,2.)

Priekšmets, nonākot muzejā, zaudē lietošanas un maiņas vērtību un kļūst par priekšmeta jēgas izteicēju, kas nepieciešams ne tikai izpētei,  bet arī komunikācijai ar apmeklētāju.

2019.gadā muzeja krājums papildināts par 85 vienībām, kur daļa no tiem ir skatāmi atklātā krājuma izstādē, bet citi ir ievietoti krājuma skapjos un plauktos.

Skrindu dzimtas muzejs izsaka pateicību visiem, kuri savus priekšmetus ir nodevuši Skrindu dzimtas muzeja krājuma papildināšanai.

Paldies:

Vitālijam Svenčam, Jānim Svenčam, Inārai Meijerei, Rolandam Gradkovskim, Ivaram Velikam, Romualdam Gadzānam un Regīnai Rokjānei.

Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne