Grāmatas ”Dieva kalps Jānis Mendriks MIC – īsts cilvēks un priesteris” atvēršanas svētki

4.janvārī Skrindu dzimtas muzejā notika grāmatas  “Dieva kalps Jānis Mendriks MIC – īsts cilvēks un priesteris” atvēršanas svētki. Tieši ar šo grāmatu Latvijas mariāņi aizsāka  Mariāņu kongregācijas dibināšanas jubilejas gadu. Turklāt, svarīgs ir fakts, ka grāmata ir kā sava veida  Latvijas mariāņu pienesums  mariāņu priestera Jāņa Mendrika beatifikācijai.

Grāmatas atvēršanas svētki muzejā pulcināja Latvijas mariāņu tēvus un katoļu garīdziniekus no Latgales draudzēm, J.Mendrika radus, Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīcas kori, Vaboles un Kalupes pagasta pārvaldes pārstāvjus un katoļu baznīcas draudžu pārstāvjus no dažādām Latvijas pilsētām.  Pasākuma laikā J.Mendrika dzīves biogrāfijas lappuses ieskicēja un  apsveikuma vārdus teica Viļānu Svētā Alberta Lielā mariāņu klostera priekšnieks Rinalds Staņķēvičs MIC, Daugavpils Universitātes asoc. prof., Dr.hist. H.Soms, Daugavpils dekanāta dekāns un Daugavpils Sv. Pētera ķēdēs baznīcas pr. Mihails Sivickis, Līksnas, Nīcgales un Madaliņas draudžu prāvests Andžejs Lapinskis,  J.Mendrika MIC radiniece Silvija Sudmale, Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīcas prāvests Antons Aglonietis un Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja I.Ūbele.  Grāmatas izdošanas koordinators ir mariāņu tēvs Dmitrijs Artjomovs, kurš pasākuma laikā pieminēja to, ka: ‘’ J.Mendrika beatifikācija uzsākta jau 2003. gadā Sanktpēterburgā (Krievijā), un grāmata ir kā apliecinājums tam, ka priesteris ar savu kalpošanu pagājušā gadsimta 40. gados, ar savām ciešanām un nāvi apcietinājumā Vorkutā (Krievijā) 50. gados, ir pelnījis pievienoties svēto saimei Debesīs.’’

 ‘’Dieva kalps Jānis Mendriks MIC – īsts cilvēks un priesteris’’ ir 143 lappuses bieza  Dieva kalpa dienasgrāmata, kas ir papildināta ar dažādām priestera dzīves gājuma fotogrāfijām,  vēstulēm, vēsturiskām liecībām. J.Mendrika dienasgrāmatas oriģinālvaloda ir latgaliešu. Tulkojumu latviešu valodā veikusi Baiba Vingre. Grāmata izdota apgādā ‘’KALA raksti’’. Par pamatu grāmatai tika izmantota J.Mendrika otrā dienasgrāmata, kuru ar roku pārrakstījusi kāda sieviete no Naujenes pagasta. Pirmā dienasgrāmata, diemžēl, nav saglabājusies.

Pēc pasākuma visi klātesošie tika aicināti uz Skrindu dzimtas muzeja Kulinārā mantojuma telpu, kur tika atklāta Antoņinas Geriņas (Kalupes pagasts) un Anžellas Nartišas (Kalupes pagasts) pīto dzijas mandalu izstāde.

Skrindu dzimtas muzejs pateicās pr. Dmitrijam Artjomovam par sadarbību un visiem grāmatas atvēršanas svētku dalībniekiem par izrādīto interesi!