Grāmata ”Viensētu koka arhitektūras savdabība Dienvidlatgalē”

GRĀMATA ”VIENSĒTU KOKA ARHITEKTŪRAS SAVDABĪBA DIENVIDLATGALĒ”
2016.gadā Skrindu dzimtas muzejs realizēja projektu ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda, A/S Latvijas valsts meži un Daugavpils novada domes finasiālu atbalstu.
Autoru kolektīvs: A.Lazdāne, L.Zeltiņa, A.Ziemeļniece, S.Linarte, v.Pabērza, I.Mukāne, J.Vanags, A.Suseja, I.Grintāle, I.Ondzule, Ģ.Rasnače, R.Gadzāns.
Grāmatā izmantoti Dž.Saulītes, R.Gadzāna, L.Zeltiņas, A.Lazdānes un Skrindu dzimtas muzeja arhīva fotoattēli.
Sastādīja – A.Lazdāne, L.Zeltiņa
Korektore – I.Zarāne
Mākslinieciskais iekārtojums – I.Apsīte
Izdevējs Daugavpils novada Kulūras pārvalde, Skrindu dzimtas muzejs
Grāmatu izdošanai sagatavoja SIA ”Sava grāmata”.

Piedāvājam LĪDZ 23.04.2020. bezmaksas lejupielādēt šo grāmatu zemāk norādītajā adresē.

 

https://failiem.lv/u/2qruvaft