Gaidu uzņemšanas pasākums muzejā

10.marta pēcpusdienā Skrindu dzimtas muzejā pulcējās Vaboles vidusskolas esošās, topošās un bijušās gaidas, lai svinīgi uzņemtu 45. gaidu vienībā (vadītāja I.Litiņa) 5 jaunas gaidas – M.Kucinu, L.L. Kļaviņu, A.Kazarinu, E.Vuškāni un N. Podnieci. Jaunajām gaidām, lai kļūtu par pilntiesīgām gaidām, bija jānodod zvērests un jāzina gaidu likumi. Pēc svinīgā pasākuma muzejā notika radošas aktivitātes un iepazīšanās ar muzeja ekspozīciju un izstādēm.