“Viensētu koka arhitektūras savdabība Dienvidlatgalē”

2016. gada 15. novembrī notika grāmatas “Viensētu koka arhitektūras savdabība Dienvidlatgalē” atvēršanas svētki. Grāmata stāsta par viensētu koka arhitektūras īpatnībām un savdabību Līksnas, Vaboles, Nīcgales, Kalupes un Dubnas pagastos. Te var izlasīt arī māju vēsturiskos stāstus, ko rakstījuši paši māju saimnieki. Paldies par atsaucību autoriem: S.Linartei, V. Pabērzei, I. Mukānei, J. Vanagam, A.Gronskai, I. Grintālei, I. Ondzulei, Ģ.Rasnačei, R. Gadzānam. Paldies par ieguldīto darbu arhitektēm A. Ziemeļniecei un L. Zeltiņai. Grāmatā izmantoti Dž. Saulītes, R. Gadzāna, L. Zeltiņas, A. Lazdānes un Skrindu dzimtas krājuma fotoattēli.

Pasākuma laikā bija skatāma arī izstāde “Māju priekšmetu stāsti”, ko iekārtoja Skrindu dzimtas muzeja speciālisti sadarbībā ar grāmatas autoriem.

Paldies par atbalstu Daugavpils novada domei! Izdevējs – Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Skrindu dzimtas muzejs.

Projekts realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, valsts Kultūrkapitāla fonda un A/S Latvijas valsts meži finansiālu atbalstu.

Grāmatu izdošanai sagatavoja SIA “Sava grāmata”.