”Vakariešona munā sātā” kopā ar audēju D.Teivāni

 

Skrindu dzimtas muzejs Latgales kultūras programmas atbalstītā projekta ietvaros ‘’Vakariešona munā sātā’’ sadarbībā ar audēju D.Teivāni  organizēja radošas meistardarbnīcas.  Sakarā ar COVID – 19 valstī noteiktajiem ierobežojumiem, meistardarbnīcās varēja piedalīties tikai 1 Vaboles vidusskolas klase. 9.klases meitenes kopā ar audzinātāju D.Žilvinsku apguva dažādas  pīnīšu pīšanas tehnikas. Meitenes darbojās ar lielu interesi. Tika darinātas dažādas draudzības rokassprādzes, grāmatzīmes utml. D.Teivāne parādīja un pastāstīja jaunajai paaudzei kā var noaust jostas dažādās tehnikās. Audēja sniedza ieskatu arī lupatu deķīšu aušanas tehnikas apguvē.  Čaklās skolnieces atzina, ka arī turpmāk vēlētos apgūt dažādas rokdarbu prasmes pie zinošās audējas Daces.

Nākamās nodarbības ir ieplānotas 10.novembrī.