Skrindu dzimtas muzejā tikās ar Sibīrijas bērniem

26.martā Skrindu dzimtas muzejā notika Komunistisko genocīda upuru piemiņas pasākums. Uz tikšanos muzejā ieradās Vaboles pagasta Sibīrijas bērni – Zenta Motivāne, Vitolds Motivāns, Vitolds Kriškijans, Silva Linarte, Lidija Skrinda un Gliķērija Mukāne.

Muzeja vecākā speciāliste Ilze Ozoliņa pasākuma ievadā klātesošos informēja par to, kādi notikumi risinājās Latvijas un pasaules vēsturē 1949.gada 25.martā. Piemiņas pasākuma gaitā Vaboles pagasta pārvaldes vārdā represētos sveica lietvede Maruta Rušeniece un Daugavpils novada sociālā dienesta sociālā darbiniece Valentīna Skrinda. Pēcāk represētie kavējās atmiņās muzeja telpās pie kafijas tases un klausoties Vaboles vidusskolas 12.klases skolnieču S. Gipteres un K. Ļešišinas dziesmas ‘’Dievs, palīdzi latviešu tautai’’ un ‘’Pūt, vējiņi’’.Piemiņas pasākuma ietvaros, notika Silvas Linartes darbu izstādes atklāšana Skrindu dzimtas muzejā. Māksliniece labprāt kavējās atmiņās par to, kā tapa izstādītie darbi.

Dienas gaitā Sibīrijas bērni devās arī uz Vaboles vidusskolu, kur tikās ar skolēniem, dalījās rūgtajās atmiņās par dzīvi izvešanas laikā un pēc tās, kā arī saņēma pavasara ziedus no skolēniem. Pasākuma noslēgumā represētie kopā ar Skrindu dzimtas muzeja direktori Annu Lazdāni un muzeja vecāko speciālisti I. Ozoliņu devās izbraucienā uz Višķiem iepazīties ar Jāņa Kudiņa savākto kultūrvēsturisko privātkolekciju.