Muzeju nakts

2017. gada 20.maijā Skrindu dzimtas muzejā ir aizvadīta 13 Eiropas Muzeju nakts ar akcijas moto: “Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats” (E. Veidenbaums).

Laika rats rit uz priekšu ik mirkli arī Vabolē šo dienu atstājot vēsturei. Muzeju nakts pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja pielaikot 1812.gada tērpus un Vaboles muižas parkā kopā ar deju pedagogiem no Dinaburgas cietokšņa iemācīties dejot kadriļu un polonēzi.

Pēc balles 19.gadsimta noskaņās laika rats apstājās 21.gadsimtā, kur Muzeja nakts ietvaros Skrindu dzimtas muzejā savu jauno albumu ‘’Lauzīsimies cauri pūlim’’ prezentēja dziesminiece Laura Bicāne.

Muzeju nakts pasākuma dalībnieki tika cienāti ar vārītu zupu un pēc seņču receptēm ceptu svaigu maizi.

Visas Muzeju nakts garumā apmeklētāji varēja iepazīties ne tikai ar patstāvīgajām izstādēm un ekspozīciju, bet arī skatīt jaunizveidoto izstādi ‘’Baltie rokdarbi’’ no A.Orbidānes un H.Kudiņas 20.gs. 1.puses ģimenes pūra lādes.

Paldies par atsaucību un radošu sadarbību Janīnai Kursītei, Inārai Meijerei, Elitai Skrupskai, Jānim Plešauniekam un Valentīnai Skrindai, tērpu māksliniecēm Irēnai Voitānei un Rasmai Ivbulei! Paldies par atsaucību visiem dejotājiem un pasākuma dalībniekiem!

Paldies par finansiālu atbalstu Daugavpils novada Kultūras pārvaldei!