KONKURSS SKOLĒNIEM “AUGŠDAUGAVAS NOVADA KULTŪRAS MANTOJUMA VĒRTĪBU IZPĒTE”

No 2022. gada 7. februāra līdz 2022. gada 31. maijam Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde aicina 7. – 12. klašu skolēnus piedalīties konkursā “Augšdaugavas novada kultūras mantojuma vērtību izpēte”. Konkursa mērķis ir vairot Augšdaugavas novada iedzīvotāju izpratni un zināšanas par sava novada bagāto kultūras mantojumu, saglabājot un popularizējot kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistītās nemateriālās un materiālās liecības, īpašu uzmanību pievēršot dzimtu stāstiem, vietējām tradīcijām un sadarbībai ar šo tradīciju kopējiem, lokālai vēsturei un dažādu novada vēsturisku faktu apzināšanai un izpētei. Pētniecības darbu var veikt vairākos virzienos: apzināt un izpētīt ievērojamus cilvēkus savā dzimtā, izzināt dažādus vēstures notikumus un apzināt no paaudzes paaudzē nodoto priekšmetu – dzimtas relikviju – stāstus. Ir vērts palūkoties sev apkārt, jo varbūt tieši jūsu dzimta glabā vēsturiskas liecības par kādu neizpētītu kultūras mantojumu savā vai kaimiņu sētā, dzimtajā ciemā, pagastā vai novadā.
Jāatzīmē, ka konkursā ir aicināti piedalīties ne tikai Augšdaugavas novada skolēni, bet arī citu novadu skolēni, kuriem dzimtas vēsture ir saistīta ar Augšdaugavas novada teritoriju. Pieteikums konkursam ir jānosūta līdz 2022. gada 25. februārim uz e -pastu naujenesmuzejs@inbox.lv. Ar konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var iepazīties Augšdaugavas novada un muzeju mājas lapās: https://www.augsdaugavasnovads.lvhttp://naujenesmuzejs.lvhttp://skrindumuzejs.lv un http://rainamaja.lv.
Konkursa darbu prezentācijas notiks 2022. gada maijā, bet noslēguma sarīkojums jūnijā (datums tiks precizēts). Uz konkursa noslēgumu un apbalvošanu tiks aicināti visi konkursa dalībnieki un konsultanti. Pirmajiem 15 konkursa dalībniekiem, kuri būs saņēmuši lielāko punktu skaitu būs iespēja piedalīties 3 dienu nometnē Raiņa mājā Berķenelē, kura notiks 2022. gada 15.-17. jūnijā.
Konkursa aktivitātes notiks gan zoom platformā, gan klātienē ievērojot konkrētajā brīdī spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir iespējamas atkāpes no nolikuma, t.sk. noslēguma pasākuma atcelšana/pārcelšana, par ko tiks paziņots atsevišķi. Augšdaugavas novada kultūras pārvalde aicina visus interesentus piedalīties konkursā, izmantot iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, pašrealizēties, kā arī attīstīt pētniecības un prezentācijas prasmes.

Informāciju sagatavoja konkursa koordinatore, Naujenes Novadpētniecības muzeja direktore E. Kusiņa-Koļesnika
Papildu informācija par konkursu un tā norisi pa tālr.: +371 65471321; +371 26532508

 Pieteikuma anketa
 NOLIKUMS