Benediktam Skrindam – 150

Benedikam Skrindam – 150

  1. martā vabolieši kuplā skaitā pulcējās Skrindu dzimtas muzeja telpās, lai svinētu t. Benedikta 150 dzimšanas dienu. Starp apmeklētājiem bija Skrindu dzimtas pārstāvji, kā arī ciemiņi no kaimiņu pagastiem. Pasākumu ievadīja muzeja direktore A. Lazdāne ar uzrunu klātesošajiem. Kā pirmais no runātājiem uzstājās Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu draudzes prāvests Antons Aglonietis, kurš savā runā uzsvēra svēto rakstu nozīmi cilvēka dzīvē. Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes pr. Dmitrijs Artjomovs savā uzrunā pastāstīja par Benedikta Skrinda dzīvi, uzsvaru liekot uz viņa saimniecisko darbību Viļānu draudzē, Mariāņu klostera atjaunošanā un Viļānu HES būvniecībā.

Skrindu dzimtas muzeja vecākais speciālists Romualds Gadzāns runāja par PSRS okupācijas varas represijām pret latviešu tautu, latviešu inteliģences iznīcināšanu. Runātāju papildināja Zenta Motivāne, kuras ģimene bija izsūtīta, ar atmiņām no Sibīrijā pavadītā laika. Noslēgumā ar klusuma brīdi tika godināti Sibīrijā nomocītie un mirušie cilvēki. Represētos uzrunāja un sveica Vaboles pagasta pārvalde.

Pasākumu kuplināja Kalupes draudzes kora dalībnieces Valentīna Ivanova, Irēna Mukāne, Sanita Cirse, Ivanda Zavadska, Vija Leguša, Māras Lelevas vadībā. Koristes nodziedāja 13.gs.anonīmu gregorisko dziedājumu “Veni,veni Emanuel”, Marco Frisina “Anima Christi”un Riharda Dubra lūgšanu par mūsu Latvijas tautu “Tu skaisto Dīva dorza Rūze”. Svētku gaitā tika atklāta izstāde “Katoliskās tradīcijas Nīcgales, Kalupes un Līksnas draudzēs”. Izstādē skatāmi dažādi kulta priekšmeti, krucifiksi, rožukroņi, lūgšanu grāmatas, svētbildes, fotogrāfijas un citi. Atklājot izstādi gida lomā iejutās Kalupes draudzes prāvests A. Aglonietis.

Pēc izstādes apskata ciemiņi pulcējās muzeja saimes istabā pie lielā saimes galda uz karstu tēju un maizītēm.

Pasākuma turpinājuma gaitā visiem interesentiem tika nodrošināts brauciens uz Viļānu Sv. Ercengeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcu, kur piedalījāmies sv.Misē par godu t.Benedikta 150 gadu jubilejai. Pēc sv. Mises t. Rinalds Stankevičs organizēja ekskursiju pa mariāņu klostera telpām un baznīcas dārzu. Atvadoties no Viļānu draudzes uz t. Benedikta kapa vietas, kura atrodas baznīcas dārzā, tika nolikti ziedi un aizdegtas svecītes. Kad atgriezāmies mājās, jau bija iestājies mijkrēslis.

Pasākums notika ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldes finansējumu, pasākumu atbalstīja Vaboles pagasta pārvalde.

 Skrindu dzimtas muzeja vecākais speciālists Romualds Gadzāns