Akreditācijas apliecība nākošajiem 5 gadiem saņemta

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas akreditācijas komisija iepazinās ar muzeja iesniegtajiem materiāliem un 2019.gada 30.janvārī viesojoties  Skrindu dzimtas muzejā pārbaudīja tā atbilstību Muzeju likuma 9. panta otrās daļas prasībām. 2019.gada 22. februārī Skrindu dzimtas muzejs ir saņēmis Latvijas Muzeju padomes atzinumu par muzeja kārtējo akreditāciju.