Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14.jūnija deportācijām.

Pieminot 1941.gada 14.jūnija deportāciju upurus no Vaboles pagasta, šodien, 14.jūnijā, Vaboles pagasta pārvalde (vadītāja A.Pabērza) sadarbībā ar pagasta kultūras un izglītības iestādēm un pieacinot ”Sibīrijas bērnu” Lidiju Skrindu, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, iestādīja ”sēru bērziņu” un uzstādīja plāksni ar izvesto sarakstiem no Vaboles pagasta. Bērza zaros L.Skrinda, A.Lazdāne, E.Skrupska un A.Pabērza iesēja latviskas lentītes ar novēlējumiem nākošajām paaudzēm neaizmirst savas tautas sūro likteni, vairs nepiedzīvot savā valstī deportāciju traģiskos notikumus un godāt tos, kuri bija šī traģiskā notikuma liecinieki.