Images added to this page will appear here

Skrindu dzimtas muzejs atklāts 1996.gada 16.jūnijā. Iekārtots vienā no 19. gadsimta sākumā celtajām grāfa Plātera-Zīberga muižas ēkām. Muzejs ir piemiņas vieta pirmajiem tautas atmodas darbiniekiem brāļiem Skrindām-Benediktam (1869-1947), Kazimiram (1875-1919) un Antonam (1881-1918).